Исторически музей

Културно-историческото наследство на Самоков е представено в Историческия музей в няколко тематични експозиции. Името на града е забележителен културен факт и отразява възникването и развитието му около огромните механични чукове за добиване на желязо, наречени „самокови”. Експозиция „Самоков – дух и метал” е посветена на значението на града като железодобивен, занаятчийски и културен център. Археологически находки илюстрират хилядолетни металургични традиции. Действащи макети на пещите за топене на желязо „видня” и на механичните чукове „самоково” онагледяват произхода на името Самоков. Занаятите през Възраждането (XIX в.) – абаджийство, златарство, грънчарство, медникарство – са илюстрирани с образци и инструментариум. Рядък занаят е обработката на полускъпоценни камъни по антични мостри – антикарство. Интересен е фактът, че в средата на XIX в. в Самоков е открита стъкларска фабрика, в която работели майстори от Карлсбад, Карлови Вари в дн. Чехия.

Традиционният бит през XIX в. и началото на XX в. е представен с искровски шевици и носии, характерни за отделни села в района на Самоков. Дамски костюми по последна европейска мода от втората половина на XIX в., вносни часовници, ръкоделия и др. дават представа за градската култура и модернизацията на самоковското общество по време на най-значителния разцвет на града.

Използвани текст и снимки от Пътеводител на Самоков с авторски колектив: Нина Христовска, Невена Митрева, Десислава Каназирова, Любомир Николов.