Туристически маршрути

В близост до Самоков се намират курортният комплекс Мальовица и селата Бели Искър, Говедарци, Маджаре, Мала Църква, които набират все по-голяма популярност като туристическа дестинация. Те са разположени в изключително красивата и дива долина на река Искър.
Тези села са изходен пункт за пешеходни турове из Рила, за бране на редки горски плодове – боровинка, дива ягода, горска малина, лековити билки, гъби.

Говедарци е село с 1385 жители и се нарежда на първо място по брой на население след Самоков . Селото се намира в предпарковата зона на Националния парк Рила, по поречието на река Черни Искър. Разположено в Говедарската котловина на 1329 м надморска височина. В с.Говедарци има ски-писта с дължина 1700м, която се обслужва от единичен влек. Над котловината на с. Говедарци се намира връх Мальовица и селото е един от изходните пунктове за достигането му. От Говедарци тръгват маршрути за хижа Вада (2 часа пеш), хижа Мечит (1 час), хижа Ловна (3 часа), хижа и планинска школа Мальовица (по пътя за хижата и през местността Овнарско). През хижа Вада може да се стигне до Седемте рилски езера, едноименната хижа, от хижа Мечит се стига до заслона Кобилино бранище и от комплекс Мальовица се стига до циркуса Страшното езеро, където има изграден заслон, като другия маршрут е през местността „Овнарско“.

Курортът Мальовица се намира в северозападната част на Рила на 27 км от гр.Самоков. Трайната снежна покривка гарантира ски-спорт през цялата зима. Два влека осигуряват достъпа до пистите за средно- добри и напреднали скиори. Мальовица е известно място и в Българския алпинизъм и туризъм. В полите на връх Мальовица е разположена едноименната хижа Мальовица, изходна точка за излети към върха. От хижата до върха през ледниковата долина води маркирана пътека, част от международния туристически маршрут Е4. От Мальовишкото било пътеката продължава в посока Раздела, хижа Иван Вазов и района на седемте Рилски езера, с разклонение към Рилския манастир. Районът около връх Мальовица и склоновете на троговата долина на река Мальовица са лавиноопасни и трябва да бъдат преминавани с повишено внимание през зимния сезон.

Село Бели Искър се намира в подножието на връх Мусала с невероятна природа за развитие на екотуризъм и селски туризъм. Селото отстои на 7 км южно от град Самоков и на 10 км. от Боровец. Бели Искър има население 850 души и е разположено на надморска височина от 1130 м. Селото се намира на най-стратегическото място в Рила. От тук тръгват атрактивни маршрути до връх Мусала с надморска височина 2 925 м — най-високият връх на Балканския полуостров, Мальовица, хижа Вада, Седемте рилски езера, Чакър войвода, Ястребец, хижа Грънчар, двореца Царска Бистрица и Боровец.
В селото са запазени исторически чешми и кладенци като Войнишкото чешме, Кадън кладенец и Бельов кладенец.
Всяка година Местното туристическо сдружението организира традиционния „Празник на Рилския зелник” и рок фестивал „Рок в Рила”.
На един километър над село Бели Искър започва „Централен Рилски Резерват“ – един от четирите резервата в Национален парк „Рила“, включени в Списъка на представителните защитени територии на ООН.

Екопътека Бели Искър
Екопътека Бели Искър се намира точно на входа на Национален парк Рила. Името е на едноименната река, около която криволичи по-цялата си дължина. Освен живописните гледки, дължината е 7.5 км, денивелацията е малка 300м, лесно достъпна е, а местата за отдих изобилстват. Подходяща е и за малки деца. Пътеката започва малко след края на Бели Искър. Маршрута е затворен и се изминава за не повече от два часа и половина. По протежението на пътеката са изградени 7 моста, които пресичат река Бели Искар. Най-дългият от тях е мост №4. Най-високата точка на пътеката – 1380 м. Тук се срещат характерните за местността ягода, миризлив здравец, бял равнец, мащерка, черна боровинка. С помощта на информационните табели са обозначени растенията, които могат да се видят: балканския зановец, трицветна теменуга, червен омайник, кълбовидна мишовка, исландски лишей, полегнала песъчарка, еленова камбанка и мн. др. Тук е домът на скалния орел и дивата котка.

Ботанически маршрут “Приятели на растенията”
В местността Яворова поляна, над село Говедарци, се намира Първият ботанически маршрут в страната, наречен “Приятели на растенията”. Открит е на 5 октомври 2002 г. Ботаническият маршрут води от местността Яворова поляна до Урдин циркус. Той ще Ви даде възможност за три часа да се запознаете с основните дървесни и храстови видове, тревисти и лечебни растения, да надникнете в скалните пукнатини, край потоците, в сянката на смърчовата и бялмурова гора. Изградени са девет погледни места, от които могат да се наблюдават средно по над 60 вида висши растения. Уникалната реликтна флора и фауна и богатството от ендемични видове определят високата му консервационна значимост. Паркът е местообитание на растителни и животински видове, които фигурират в Световната червена книга, Европейския списък на редките, застрашени и ендемични видове, Червената книга на България, видове от приложенията на международните конвенции, по които България е страна.
Възможности за пренощуване в Парка предлагат съществуващите хижи и заслони. На територията на Парка са разположени 17 туристически хижи с около 1500 легла, които в по-голямата си част се стопанисват от Български туристически съюз. Освен това са изградени и 4 туристически заслона, които се използват при лоши метеорологични условия.

Ловно стопанство “Искър”
Стопанството се намира на 20-ина км източно от Самоков и е разположен на десния бряг на язовир “Искър”. Тук се въдят благородни елени, сърни, глигани, вълци, мечки, лисици, муфлони, както и няколко вида птици. Освен постоянните гости-ловци стопанството се посещава и от много туристи, за които има специални програми:
– риболов във вътрешните микро язовири
– езда на чистокръвни коне/източнобългарска порода/
– пикник на територията на резервата
– дву-,три-,четири- и осемдневни турове на коне до Боровец,Саръгьол, Мальовица, 7-те рилски езера и др.
– фотосафари-обиколка на стопанството с обучени водачи, която завършва с дивечова вечеря в ловната хижа