Алинско кале

Крепостта Алинско кале се намира на около 8 км североизточно от село Алино, и южно от село Плана, на хълма от север в непосредствена близост до Алинския манастир „Възнесение Господне“.
Крепостният зид някога е обграждал пространство от около 3 000 кв.м. Към 2012г има запазени зидове с височина до 2,5м, както и множество иманярски дупки. Останките от калето го датират към ХІ-ХІІв., като е просъществувало вероятно до към ХVІІ в.
От изток, запад и север хълма е заобиколен от стръмни и непристъпни долове. Единственият стръмен пък към калето е от поляната пред Алинския манастир.
От село Алино около 8км, 2 часа пеша: Пътят излиза от село Алино в северна посока над язовира. Пътят нагоре е много лош и е добре ако сте с кола да я оставите тук някъде. След това продължава общо взето в североизточна посока с множество изкачвания и слизания през дерета и баири в гора.
Ориентировачна надморска височина: 1100 м.
Паркинг: В изходните точки за пешеходен преход