Митрополитска църква

Митрополитската църква „Успение на прсв. Богородица”, седалище на митрополита на Самоковска епархия, е построена през 1712 г. като еднопрестолна църква. През 1783-1795 г. се извършва разширение и преустройство, което приключва през 1835 г. с двата странични олтара. Част от големите икони са изработени в Света гора, а дърворезбеният иконостас бил поръчан около 1793 г. на майстор Андоний в някой от атонските манастири. Част от празничните икони са работа на Христо Димитров (1745-1819). След второто голямо преустройство на църквата иконостасът бил разширен от майстор Атанас Теладур, а иконите са от Димитър Зограф, Захари Зограф, Иван Иконописец, Никола Образописов и други представители на Самоковската художествена школа.

След Освобождението е построена нартиката с колонадата, а през 1892 г. камбанарията. Чешмата е от 1870 г.

Използвани текст и снимки от Пътеводител на Самоков с авторски колектив: Нина Христовска, Невена Митрева, Десислава Каназирова, Любомир Николов.