Байракли джамия

Байракли джамия е отворена като музей. Реставриран паметник на културата, тя е единствената запазена джамия от времето на османското владичество. Това е т. нар. Стара джамия, основно преустроена в средата на XIX в. и изписана около 1845 г. от самоковските зографи Иван Иконописец, Коста Вальов и Христо Йовевич в декоративния стил на Самоковската художествена школа. Фотоизложбата „Самоков през фотообектива”, разположена в нея, отразява промяната в градската среда в края на XIX и първата половина на XX в.

Използвани текст и снимки от Пътеводител на Самоков с авторски колектив: Нина Христовска, Невена Митрева, Десислава Каназирова, Любомир Николов.